سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
سرفصل مباحث:
– قلمرو و ماهیت حقوق عمومی
– دولت و حاکمیت
– حقوق عمومی و حاکمیت قانون