مشخصات کتاب مبانی رفتار سازمانی اثر استیفن پی. رابینز از انتشارات پژوهش های فرهنگی:
کتاب مبانی رفتار سازمانی یکی از جامع ترین کتب در زمینه رفتار سازمانی است که تعریف رفتار سازمانی، مبانی،
اصول و هدف‌های آن در سطح بین‌المللی تحلیل شده است. این کتاب نگاهی کارشناسانه به موارد مهمی همچون تقسیم کار، بهبود کیفیت بازدهی دارد.