مشخصات کتاب مبانی رفتار سازمانی (2008) اثر استیفن پی. رابینز و تیموتی ای. جاج از انتشارات پژوهشهای فرهنگی:
کتاب مبانی رفتار سازمانی (2008) رابینز, ترجمه سید محمد اعرابی و سید محمد تقی زاده مطلق است و شامل مباحث مقدمه ای بر رفتار سازمانی، فرد در سازمان، گروه در سازمان و سیستم سازمان می باشد. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان، اساتید و داوطلبان رشته مدیریت است.
فهرست مباحث کتاب:
• فصل اول :مقدمه ای بر رفتار سازمانی
• فصل دوم :فرد در سازمان
• فصل سوم : گروه در سازمان
• فصل چهار م: سیستم سازمان