کتاب مبانی سازمان و مدیریت سید جوادین از انتشارات نگاه دانش شامل درسنامه‌ی جامع سازمان و مدیریت به همراه ارائه نکات مهم و کلیدی هر مبحث و همچنین ارائه تست‌های مهم و نکته‌دار می‌باشد. در هر فصل مجموعه‌ای از تست‌های طبقه‌بندی شده از کنکورهای ارشد دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی آنها ارائه شده است و منبع بسیار کاملی برای یادگیری درس مبانی سازمان و مدیریت جهت شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و آزمونهای استخدامی می‌باشد.