شامل:
مجموعه سوالات قوانین خاص حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق جزا به همراه پاسخنامه در انتهای هر بخش
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق