مطابق با آخرین اصلاحات قانون مالیات‫ها و احکام مالیاتی سال ۱۴۰۰
این کتاب شامل:
-تستهای طبقه بندی شده هفده سال اخیر آزمون جامعه حسابداران رسمی با پاسخنامه تشریحی و انطباق با آخرین اصلاحات و الحاقات مالیاتی
-تستهای تالیفی طبقه‌بندی شده با رویکرد آزمون جامعه حسابداران رسمی به همراه پاسخنامه تشریحی و انطباق با آخرین اصلاحات و الحاقات مالیاتی
-مسائل تشریحی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ آزمون جامعه حسابداران رسمی با پاسخ تشریحی و رعایت انطباق با جدیدترین اصلاحات و الحاقات مالیاتی
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: تمامی دانشجویان ، اساتید، مهندسین ، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار،و تمامی علم آموزان، آزمون حسابداری رسمی