سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: کنکور ارشد
تست های تألیفی متعدد و متنوع طبقه بندی شده در هر فصل
پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی
خلاصه عناوین کتاب:
– حقوق جزا
– حقوق خصوصی
– حقوق عمومی
– حقوق بین الملل
– زبان عمومی
– آزمون های جدید