شامل: اجاره ها، مسکونی، تجاری، اداری، آموزش، صلح، سرقفلی به شرطِ تملیک، توریستی و کرایه اتومبیل، سرویسِ ایاب و ذهاب، خدماتِ مسافرتیِ هوایی، دریایی، زمینی، حمل و نقلِ داخلِ شهر، اجاره ماشین آلاتِ سنگین، بهره برداریِ غرفه ها و امورِ نمایشگاهی، قراردادهایِ خدماتی، سرویس، راهبری، نگه داری تاسیساتِ مبایع نامه ها، خرید، فروش، سرمایه گذاری، پیمانکاری، خدماتِ کارشناسی و مهندسی، مبایع نامه ها، خرید و فروش، سرمایه گذاری، نظارت، عاملیت، مشارکت، پیمانکاری. خدماتِ کارشناسی پیمان مدیریت.
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق