توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– قانون بانک مرکزی عراق(شماره (56)مصوّب (2004) میلادی)
– تعاریف، اصطلاحات، استقلال، اهداف و وظایف
– سرمایه، اندوخته احتیاطی و سود خالص
– مدیریت(اداره)
– روابط میان دولت و بانک مرکزی
– قانون بانکداری عراق(شماره(94) مصوّب (2004) میلادی)
– احکام عمومی
– پروانه ها و مجوّزهای صادره
– سرمایه
– اداره بانک ها
– قواعد ناظر بر انجام فعّالیت های بانکی
– قانون بانکداری اسلامی عراق(شماره(43) مصوّب 2015 میلادی)
– تاسیس و اهداف
– مجوّز فعّالیت
– سرمایه( راس المال)
– عملیات بانکداری اسلامی