پس از اعلام رسمی اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) در حوزه قوانین خاص حقوقی – کیفری لزوم تالیف کتابی که نیاز داوطلبان را جهت مطالعه این قوانین جدید تامین سازد احساس می‌شد. به همین سبب، کتاب پیش‌رو توسط موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه به تألیف حمیدرضا خانی به چاپ رسید که در آن کلیه قوانین خاص مطرح شده توسط اسکودا (حقوقی – کیفری) در یک جلد کتاب گردآوری شد تا داوطلبان محترم دغدغه‌ای بابت فقر منبع در این زمینه نداشته باشند و بدون نیاز به مجموعه‌ای دیگر بتوانند با مطالعه این کتاب نیاز خود در حوزه قوانین خاص را برآورده سازند.
سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: آزمون وکالت