کتاب حاضر به بررسی مجموعه قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین قانون و آیین نامه اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (احیاء دادسرا) پرداخته و نکات مربوط به مفاد قانونی آن‌ها را تبیین و تفسیر نموده است. 
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد