سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
سرفصل مباحث کتاب:
– قانون اجرای احکام مدنی
– از قانون آیین دادرسی مدنی
– لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
– قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
– آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
– قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی
– کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی