کتاب حاضر در خصوص مباحثی چون اصلاحات اراضی، تملک اراضی، احیاء اراضی، اراضی موات و بایر، اراضی کشاورزی و … بحث و گفتگو می‌کند.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– اصطلاحات ارضی
– تملک اراضی
– واگذاری و احیا اراضی
– اراضی موات و بایر
– تغییر کاربری اراضی
– اراضی موقوف
– اراضی ساحلی
– زمین شهری