سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون اساسی
– قانون حمایت خانواده
– قانون ازدواج
– آیین نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه غیر ایرانی
– قانون مدنی
– آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران
– انجمن زرتشتیان تهران
– آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق