سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: کارشناسی، کنکور ارشد، کنکور دکتری
خلاصه عناوین کتاب:
– دادرسی کیفری
– قانون مجازات اسلامی و جرایم رایانه ای
– جرایم علیه اشخاص
– جرایم علیه اموال
– جرایم علیه امنیت
– جرایم اقتصادی ، قاچاق و مواد مخدر
– جرایم نیرو های مسلح
– مالکیت فکری، مطبوعات و امور سمعی و بصری
– اقدام تامینی و تربیتی و امور زندانها