سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: کارشناسی، کنکور ارشد، کنکور دکتری
خلاصه عناوین کتاب:
– حقوق اساسی
– حقوق اداری
– حقوق کار و تامین اجتماعی
– حقوق مالی
– حقوق بین الملل