کتاب پیش رو مشتمل بر قوانین مسئولیت مدنی، حمایت خانواده جدید، نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و … بوده که جزئیات و مفاد قانونی هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
-کلیات
-سیاست و شیوه های گردآوری منابع موزه ای
-سایر وظایف موزه ها
-مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در موزه ها
-بازاریابی موزه
-شورای بین المللی موزه ها و کدهای اخلاقی موزه داری
-روندها و چالش های پیش روی موزه ها
-موزه ملی ایران
-موزه آستان قدس رضوی و موزه ملی ملک
-موزه جواهرات ملی ایران
-کاخ موزه گلستان
-موزه فرش ایران
-موزه رضا عباسی
-موزه آبگینه و سفالینه
-موزه هنرهای معاصر تهران