در این کتاب تمامی قوانین خاص حقوقی به ترتیب قانون مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته‌ و نکات مربوط به هر یک به صورت جداگانه تبیین و تفسیر شده‌اند.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت, دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
– قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362
– قانون حمایت خانواده
– قانون راجع به رشد متعاملین
– قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی
– قانون روابط موجر و مستاجر
– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
– قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
– قانون داوری تجاری بین المللی