کتاب حاضر دربردارنده مباحثی چون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات، مناقصه و مزایده، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و … می‌باشد.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد