سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قوانین و مقررات
– آرای هیات عمومی
– نظریه مشورتی
– قانون ملی شدن جنگل های کشور
– تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی
– ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار (مصوب هیات وزیران)