سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون اساسی ـ قانون مدنی ـ قانون تجارت
– قانون مسئولیت مدنی ـ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
– قانون اجرای احکام مدنی ـ قانون امور حسبی
– قانون روابط موجر و مستاجر سالهای 1356، 1362، 1376
– آئین‌نامه قانون موجر و مستاجر سال 1376
– قانون تملک آپارتمانها ـ آئین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
– قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
– قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
– قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ـ قانون صدور چک‌
– قانون اجرای محکومیت های مالی و قانون مبارزه با مواد مخدر
– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
– قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه آن
– قانون حمایت خانواده و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری