-شامل ۴۲۴ تست قوانین خاص کیفری اعم از قوانین خاص حقوق کیفری ماهوی و قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
-با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی به همراه نکات مهم و کلیدی
این کتاب شامل مجموعه سوالات تألیفی و آزمون های وکالت/ قضاوت/ سردفتری/ مشاوران حقوقی/ کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1392 تاکنون است