شامل متن قانون و بیش از 800 سوال ثبتی طبقه بندی شده به همراه 4 آزمون جامع برای 4 بخش:
-قانون مدیریت خدمات کشوری
-قانون محاسبات عمومی
-قانوان دیوان محاسبات کشور
-قانون برگزاری مناقصات
کتاب قوانین مالی و محاسباتی آرش شمسه یکی از بهترین منابع مطالعاتی جهت آمادگی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث:
– قانون مديريت خدمات كشوری
– قانون محاسبات عمومی كشوری
– قانون ديوان محاسبات كشوری
– قانون برگزاری مناقصات