کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص (حقوقی , کیفری) شامل 800 تست قوانین خاص حقوقی کیفری می باشد که سوالات آن بصورت تالیفی و یا برگرفته از آزمونهای حقوقی دوره های گذشته است. تمامی سوالات دارای طبقه بندی موضوعی و با پاسخنامه تشریحی می باشند.