در این کتاب مجموعه قوانین مربوط به شهرداری‌ها، نوسازی و عمران شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان و … مورد بررسی قرار گرفته و مفاد قانونی آن‌ها تبیین و تفسیر گشته‌اند. 
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد