کتاب حاضر به طور مفصل در خصوص قانون دیوان محاسبات کشور، قوانین مربوط به تنظیم مقررات مالی دولت، مناقصه و مزایده، مالیات‌های مستقیم و … صحبت می‌کند. 
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد