کتاب حاضر دربردارنده مباحث مربوط به قوانین و مقررات نیروهای مسلح بوده و نکات مهم آن را تبیین و تفسیر نموده است.
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد