سبک کتاب آزمونی کنکوری
شامل مختصر مباحث دروس تخصصی آزمون
ارائه نکات مهم و آزمونی به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
سوالات منتخب از آزمون های سراسری سالهای قبل
تست های طبقه بندی شد به صورت طبقه بندی شده
خلاصه مباحث دروس تخصصی آزمون دکتری مدیریت صنعتی در دو جلد کتاب
ارائه نکات و مطالب مهم مباحث دروس به صورت طبقه‌بندی شده
سوالات منتخب دوره‌های گذشته آزمون دکتری با پاسخ تشریحی و تحلیلی
تست های شبیه سازی شده و تألیفی (نمونه سوالات)
ویژه‌نامه تخصصی شب امتحان
معرفی منابع و مآخد دروس در انتهای کتاب

سرفصل های جلد اول :
تحقیق در عملیات پیشرفته؛
مبانی سازمان و مدیریت؛
سؤالات شبیه سازی شده (Ph.D)
سؤالات ادوار گذشته (Ph.D)

سرفصل های جلد دوم :
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته؛
آمار و کاربرد آن در مدیریت؛
سؤالات شبیه سازی شده (Ph.D)
سؤالات ادوار گذشته (Ph.D)