سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– جرایم و مجازات ها درحوزه جرایم رایانه ای
– جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها
– جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها
– سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
– آیین دادرسی
– صلاحیت
– جمع آوری ادلّه ی الکترونیکی
– استناد پذیری ادلّه ی الکترونیکی
– سایر مقررات