سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات
– قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها
– نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ( 101 ) قانون شهرداری
– قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
– قانون استفساریه ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌مصوب
– قانون استفساریه ماده (28) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
– قانون تفسیر تبصره (2) ماده (85) مكرر (3) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
– قانون نوسازی و عمران شهری
– ضوابط بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری