مشخصات کتاب سوالات کنکور ارشد مدیریت دولتی 75 تا 1400 (دروس تخصصی) با پاسخ کاملا تشریحی شامل سوالات دروس:
-مالیه عمومی و بودجه
-مدیریت منابع انسانی
همراه با پاسخ تشریحی به‌همراه نکات آموزشی در پاسخ‌ها