کتاب حاضر، حاوی مطالبی است درباره کاربرد موضوعات، مفاهیم، نظریه‌ها، اصول و روش‌های قدیم و جدید بازاریابی .این مباحث ذیل سیزده فصل برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی فراهم آمده است ..
فصل‌های کتاب عبارت اند از :

پیشگفتار
فصل اول: معرفی بازاریابی
فصل دوم: برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی
فصل سوم: تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی
فصل چهارم: رفتار مصرف‌کننده
فصل پنجم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
فصل ششم: پیش‌بینی فروش
فصل هفتم: مدیریت محصولات
فصل هشتم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان
فصل نهم: تعیین قیمت
فصل دهم: سیستم و مدیریت توزیع
فصل یازدهم: فعالیتهای ترفیعی و تشویقی
فصل دوازدهم: انواع بازاریابی
فصل سیزدهم: بازاریابی بین‌المللی
کتابشناسی