مشخصات، کتاب مدیریت دانش ماهان اثردکتر محمد جمالو و حسن کمالو شامل:
-خلاصه مباحث آزمونی مدیریت دانش بر اساس جدیدترین سرفصل‌های مصوب آزمون دکتری
-ارائه نکات مهم و آزمونی دکتری مدیریت دانش به صورت طبقه‌بندی شده
-ارائه نمونه سوالات تألیفی و تست‌های آزمونی دکتری مدیریت دانش به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
-دارای پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ‌ها
سرفصل مباحث کتاب مدیریت دانش ماهان:
-تاریخچه و مبانی مدیریت دانش
-مرروری برمفاهیم مدیریت دانش
-مهمترین مدلهای موجود برای شناخت مدیریتدانش
-چرخه دانش و انواع آن
-فناوری های مدیریت دانش
-مراحل ارزیابی مدیریت دانش
-فرهنگ دانایی
-موانع پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان
-مدیریت دانش در سازمانهای دولتی