مشخصات کتاب مدیریت سرمایه گذاری ماهان اثر اسماعیل شاه طهماسبی و منیره ابویی مهریزی شامل:
-خلاصه مباحث آزمونی مدیریت سرمایه گذاری بر اساس جدیدترین سرفصل‌های مصوب آزمون دکتری
-ارائه نکات مهم و آزمونی دکتری مدیریت سرمایه گذاری به صورت طبقه‌بندی شده
-ارائه نمونه سوالات تألیفی و تست‌های آزمونی دکتری مدیریت سرمایه گذاری به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
-دارای پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ‌ها
سرفصل مباحث کتاب مدیریت سرمایه گذاری ماهان:
-بازارهای و ابزارهای مالی
-مفاهیم ریسک بازده و مطلوبیت سرمایه گذاری
-نظریه پرتفوی
-مدل های عاملی
-مدل های تعادلی
-ارزیابی پر تفوی
-مفهوم بازار کارآ
-تجزیه و تحلیل بازار
-قرارداد آتی