مدیریت سرمایه‌گذاری به نحوه مدیریت حرفه‌ای اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار) و دارایی‌ها مثل املاک به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری اشاره دارد. خدمات مدیریت سرمایه گذاری شامل تحلیل اظهارنامه‌های مالی، گزینش سهام، انتخاب دارایی، پیاده‌سازی برنامه و کنترل سرمایه گذاری‌های جاری می‌شود.
از آنجایی که رفتارات هیجانی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ممکن است ضررهای اقتصادی زیادی را برای آن‌ها به همراه آورد، نیاز است قبل از ورود به این بازار اقدام به مطالعه کتاب‌های مدیریت سرمایه‌گذاری نمود تا بتوان در مقاطع حساس تصمیمات درست و منطقی گرفت. کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز پی جونز ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش از انتشارات نگاه دانش یکی از منابع مفیدی است که سرمایه‌گذاران را با نحوه مدیریت سرمایه آشنا کرده و تمهیدات مناسبی برای این کار به آن‌ها ارائه می‌دهد.
معرفی کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز:
کتاب حاضر ابتدا مفاهیم پایه را برای درک بهتر مطالب ارائه می‌دهد و به دنبال آن شیوه‌های مدیریت سرمایه تبیین و نکاتی در خصوص نحوه تخصیص دارایی، انتخاب سهام، اجرای طرح و … مطرح می‌کند. خوانندگان پس از مطالعه کتاب درک جامعی از شیوه‌های نوین مدیریتی در بازار سرمایه به دست آورده و به تبع آن می‌توانند هنگام روبرو شدن با موقعیت‌های سخت و چالش‌برانگیز در بازار سرمایه تصمیمات درست و غیرهیجانی بگیرند.