آشنایی با محتویات کتاب مدیریت عمومی الوانی نشر نی:
مؤلف در این کتاب بخش‌های مختلف نظریه‌های عمومی مدیریت را با بهره‌مندی از نظریه‌پردازان برجسته در حوزه فرایند مدیریت، ارتباطات سازمانی، هدایت و انگیزش، کنترل و نظارت در سازمان، تصمیم‌گیری، و نظام‌های اداری تطبیقی مورد بررسی قرار داده است.
کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی همچنین در زمینه سیستم‌های متخصص، موضوعاتی را مطرح کرده که اطلاعات جامعی در اختیار مخاطبان می‌گذارد. به طوری که داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و یا رشته‌های دارای تئوری مدیریت با مطالعه آن می‌توانند خود را در آزمون‌های پیش رو آماده کنند.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی، کاربردی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
آشنایی یا سرفصل های کتاب مدیریت عمومی الوانی:
-سیر تحولات نظریه‌های سازمان و مدیریت
-برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی جامع (استراتژیک)
-سازمان‌دهی: سازمان‌دهی پویا
-کنترل و نظارت در سازمان
-هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی
-ارتباطات سازمانی
-تصمیم‌گیری
-خلاقیت و نوآوری