مدیریت مالی به اثربخشی و کارایی پول به منظور دست‌یابی به اهداف سازمان گفته می‌شود. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است. فارغ التحصیلان این رشته برای تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه‌گذاری و بانکداری باید واحدهای درسی مختلفی را بگذرانند که درس مدیریت مالی اصلی‌ترین آن خواهد بود. کتاب مدیریت مالی پیشرفته (تئوری های مالی) اثر توماس‌ ای کاپلند, جان‌فردریک وستون و کولدیپ شاستری ترجمه دکتر رضا تهرانی از انتشارات نگاه دانش به عنوان یکی منابع اصلی این درس به شمار رفته و در بسیاری از دانشگاه‌های ایران و جهان تدریس می‌شود.
معرفی کتاب تئوری های مالی | مدیریت مالی پیشرفته کاپلند:
کتاب مدیریت مالی مروری بر تاریخچه تئوری مالی و شرکت‌ها پرداخته و مباحث مربوط به سرمایه مصرف و سرمایه‌گذاری را به صورت تئوریک بیان نموده است. مولف در این کتاب سعی کرده تا مباحث را طوری بیان کند که اغلب خوانندگان به راحتی آن‌ها را درک نمایند. در ادامه نیز مباحث پیشرفته‌تری را مورد بحث قرار می‌دهد و هر یک را در فصل‌های مختلف تشریح و تبیین می‌نماید.
کتاب تئوری های مالی کاپلند در 15 فصل به تفصیل در خصوص مباحث تئوریک مالی بحث کرده است:
-مروری بر تاریخچه تئوری مالی و شرکت ها
-بازارهای سرمایه مصرف و سرمایه‌گذاری
-تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرایط اطمینان
-مباحث پیشرفته بودجه‌بندی سرمایه‌داری
-پنج اصل انتخاب تحت شرایط عدم اطمینان
-تئوری برتری اقتضایی
-ابزار انتخابات میانگین واریانس در شرایط عدم اطمینان
-تعادل بازار
-قیمت‌گذاری مطالبات اقتضایی یا مشروط
-بازارهای سرمایه کار تئوری
-بازارهای سرمایه کار شواهد تجربی
-تئوری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
-سیاست سود تقسیمی
-تنزیل
-پیشگامان تئوری‌های مالی