کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی سید جوادین, از منابع درسی دانشگاهی برای دانشجویان و علاقه مندان به مباحث مدیریت می‌باشد. سبک کتاب آزمونی کنکوری، درسی دانشگاهی،کمک درسی می باشد.