سبک کتاب آزمونی و کنکوری و کمک درسی است
شامل درسنامه جامع بر اساس سرفصلهای مصوب آموزش عالی
ارائه نکات مهم و آزمونی به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
شامل سوالات آزمون دکتری سال های قبل دانشگاه سراسری
مرجع جامع و کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته برگرفته شده از منابع اصلی و مرجع
جامع بودن کتاب با پوشش کامل بیش از ۱۲ منبع اصلی و پوشش مهمترین مطالب 10 منبع مکمل
ساختاردهی مناسب و شفاف کتاب و یکپارچه کردن تمام مطالب و توضیحات هر فصل از منابع مختلف
برجسته کردن اصطلاحات و عبارات کلیدی هر مطلب
تشریح ساده و روان مطالب و بهمراه ذکر نکات مهم مباحث
تست های تالیفی طبقه بندی شده در هر فصل
سوالات کنکور دکتری مدیریت استراتژیک پیشرفته با پاسخ تشریحی
دارای پاسخنامه تشریحی بهمراه نکات آموزشی در پاسخ ها
برجسته کردن (بولد کردن) اصطلاحات و عبارات کلیدی هر مطلب
اضافه کردن نکات تکمیلی و خاص هر مبحث در قالب کادرهای «نکته»
ذکر ترجمه های مختلف هر اصطلاح تخصصی از منابع اصلی
2 آزمون آزمایشی جامع و استاندارد در انتهای کتاب همراه با پاسخ کلیدی
بهترین کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته ویژه آزمون دکتری تخصصی مدیریت