سکانداری کشتی جامعه در دنیای متلاطم امروزی، امری بسیار حیاتی و دشوار است که دولت و حکومت در آن، نقشی اساسی ایفا می‌کنند. دولت می‌تواند خود هم زمان پارو بزند و سکانداری کند؛ یا اینکه در فرآیندی مردم سالار، با حضور و مشارکت عامه مردم کشتی جامعه را پیش ببرد. در رشته مدیریت دولتی، این سکانداری یا به تعبیر دقیق‌تر اداره حکومت، حکومت و امور عمومی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجا که نحوه اداره امور عمومی تعیین‌کننده سعادت و شقاوت ملت‌هاست؛ مطابق نظر فون اشتین می‌توان گفت مدیریت دولتی، تاج سر همه ی رشته‌هاست، زیرا رشته‌های ضروری برای پیشرفت جوامع را گرد هم می‌آورد و با پیشرفت این رشته در کشور، تمامی رشته‌های علمی پیشرفت خواهند کرد. این کتاب در هشت فصل و با محوریت نهضت ‌های مطالعاتی مدیریت دولتی، نهضت‌های اداره امور عمومی سنتی، اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی تبیین می‌شوند و نهایتاً چالش‌های موجود در این حوزه و آینده مطالعاتی رشته بحث خواهد شد.

کتاب پیش رو به عنوان درسنامه‌ای جامع به بررسی و تبیین مباحثی چون نهضت‌های اداره امور عمومی سنتی،
نهضت ‌های مطالعاتی مدیریت دولتی، اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی پرداخته و نهایتاً چالش‌های موجود در این حوزه و آینده مطالعاتی رشته مدیریت دولتی را مورد کنکاش قرار می‌دهد.