تاریخچه طرح نظریه‌های مدیریت و سازمان به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. جایی که وبر برای اولین‌بار نظریه بوروکراسی را مطرح ساخت و به دنبال او تیلور و فایول نیز نظریه اصول مدیریت علمی و اداری را ارائه کردند. در ادامه نیز طولی نکشید که نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتار در دهه 30 شکل گرفت و آخرین مکتب با نظریه‌های سیستمی و اقتضایی پا به عرصه وجود نهاد و امروزه نیز این مکتب، تفکر غالب در مدیریت و سازمان است.
بنابراین، می‌توان گفت که این نظریه‌ها پایه و اساس شکل‌گیری رشته مدیریت و سازمان‌ها بوده و دانشجویان محترم باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند. کتاب دو جلدی مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان اثر سید رضا سیدجوادین از انتشارات نگاه دانش یکی از کتاب‌هایی است که در همین راستا نگاشته شده تا کمک حالی برای دانشجویان رشته مدیریت جهت درک بهتر این نظریات باشد. این کتاب در دو جلد تالیف شده که در این بخش قصد داریم تا جلد نخست آن را به شما معرفی کنیم.
بررسی کتاب نظریه های مدیریت و سازمان سید رضا سیدجوادین جلد 1
این کتاب ارزشمند، با بهره‌گیری از نظریه‌های مهم مدیریت و سازمان‌ها سعی دارد تا درک جامعی از شیوه‌ها و اصول مدیریتی را به دانشجویان ارائه دهد. مولف در این کتاب می‌کوشد تا تمامی نظریه‌های مدیریت را تشریح نماید و رابطه بین آن‌ها را تبیین کند. از طرفی ارائه مفاهیم، تئوری‌ها، رفتار، منابع انسانی و تجزیه و تحلیل سیسیتم از بحث‌های اساسی کتاب بوده و مولف سعی کرده تا رابطه آن‌ها با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهد.