کتاب حاضر در 4 بخش تفسیر قانون در حقوق جزای عرفی، موارد ضرورت تفسیر قانون جزایی، قواعد تفسیر قانون جزایی و پیش‌فرض‌ها و ابزارهای تفسیر قانون جزایی به بحث و کنکاش پرداخته است.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی