شامل:
-طبقه بندی موضوعی قوانین
-جمع آوری قوانین مهم و کاربردی
-مطابق با آخرین الحاقات و اصلاحات
-همراه با قوانین و آیین نامه‌های جدید
کاملترین منبع برای آزمونهای حقوقی خصوصا آزمون وکالت و مرکز وکلا (مشاوران حقوقی ماده 187)