این کتاب شامل مجموعه قوانین خاص حقوقی و کیفری اعلام شده از سوی اسکودا ویژه آزمون وکالت می باشد و شامل منتخب مجموعه قوانین خاص حقوق مدنی | مجموعه قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | مجموعه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | مجموعه قوانین خاص حقوق تجارت | مجموعه قوانین خاص حقوق جزا می باشد و به عنوان یک مرجع مناسب می تواند مورد استفاده عموم حقوق دانان، کارشناسان حقوقی، داوطلبان آزمون وکالت، مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری قرار گیرد.
سبک کتاب: آزمونی کنکوری، آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد، کنکور دکتری
سرفصل مباحث کتاب:
– قوانین خاص حقوق مدنی
– قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
– قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
– قوانین خاص حقوق تجارت
– قوانین خاص حقوق جزا