سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– دبیرکل های سازمان ملل متحد
– تاریخچه قوانین و مقررات بین المللی
– منشور سازمان ملل متحد
– اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
– عهد نامه 1969 وین – اتریش
– ضمیمه عهدنامه وین
– فهرست اسامی سازمانهای تخصصی و برخی مشخصات آن
– مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد
– روزها و هفته های سالانه بین المللی