موضوعات کیفری، ماده و قانون‌های زیاد و پراکنده‌ای دارند که در بیشتر مواقع هر یک از این قوانین به قوانین موجود در همان حوزه ارتباط معنادار و مستقیمی خواهند داشت. اشخاص حقوقی برای تصمیم گیری جهت اجرای این مواد نیازمند فرا گرفتن تمامی آن‌ها هستند ولی به دلیل این که همه قوانین به صورت یک‌جا در اختیار این افراد قرار نگرفته است، از همین جهت یادگیری قوانین کیفری کار دشواری خواهد بود. کتاب مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه اثر مجید عطایی جنتی از انتشارات حقوق پویا با هدف ارائه تمامی مواد قانون کیفری در یک جلد به تحریر درآمده است تا کمکی به دانشجویان و اشخاص حقوقی جهت یادگیری این قوانین کرده باشد.
در نگارش کتاب مواد قانونی کاربردی کیفری مجید عطایی جنتی (قاضی دادگستری) سعی شده تا تمامی مواد قانونی مرتبط با هر ماده در ذیل آن به همراه نظرات مشورتی و پاسخ‌های قوه قضائیه آورده شود. این روش به خواننده کتاب کمک خواهد کرد تا تمامی مقررات مرتبط با هر قانون را به صورت یک‌جا و کامل فرا بگیرد.