آموزش نکات طراحی مهاربندی همگرای ویژه و واگرای ویژه به روش LRFD
آموزش نکات طراحی دیواری برشی بتنی در سازه های فولادی به روش LRFD
بررسی نکات طراحی قاب خمشی ویژه فولادی
بررسی نکات طراحی سقف های عرشه فولادی و تیرچه و حائل
طراحی اتصالات به روش LRFD و طراحی دیوارهای حائل
بر مبنای آخرین ویرایش مباحث 6. 10 و استاندارد 2800
سبک کتاب: آموزشی, کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون نظام مهندسی, کنکور ارشد