با توجه به این که نظریه سازمان به عنوان یک رشته مستقل در مدیریت شناخته می‌شود لزوم گردآوری کتابی که بتواند مباحث و نظریه‌های مهم این رشته را پوشش دهد همیشه ضروری بوده است. در سال‌های اخیر کتاب‌های مختلفی در این حوزه به رشته تحریر درآمدند که تنها چند مورد از آن‌ها توانسته به خوبی مباحث و نظریه‌ها را تشریح نماید. کتاب نظریه‌های سازمان مدرن نمادین تفسیری و پست‌ مدرن اثر ماری جو هچ ترجمه حسن دانایی فرد از انتشارات مهربان یکی از آن مورد کتاب‌های ایده آلی است که تاکنون در این زمینه نگاشته شده است.
معرفی کتاب نظریه سازمان نوشته ماری جو هچ:
کتاب نظریه نمادین تفسیری مفاهیم مهم و موضوعات چالش‌برانگیز نظریه سازمان را از 3 منظر پست‌مدرن، نمادین – تفسیری، و مدرن مورد بررسی قرار داده است. مؤلف دیدگاه‌های مدرنیست، تفسیری و پست‌مدرن را با واژه perspective که به عقیده خود “پارادایم” نام دارد تشریح می‌نماید. به‌طوری که پس از ارائه بنیان‌های مدل عقلایی طرح‌ریزی راهبردی اقدام به ارائه دیدگاه‌های مقابل آن نیز می‌کند. دیدگاه‌هایی که در واقع بنیان‌های مدل عقلایی را رد کرده و ممکن است مخاطب را در دغدغه‌های فکری فرو ببرد.
کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ در واقع یکی از منابع درسی دانشگاه در رشته علوم اجتماعی بوده و بسیاری از اساتید آن را به عنوان منبع اصلی درس خود به دانشجویان معرفی می‌کنند.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
فهرست کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ:
-چرا نظریه سازمان را مطالعه می‌کنید؟
-سیر تطور تاریخی، استعاره‌ها و نگاه‌ها در نظریه‌ی سازمان
-محیط سازمان
-راهبرد و اهداف
-فن‌آوری
-ساختار اجتماعی سازمان
-فرهنگ سازمانی
-ساختار فیزیکی سازمان‌ها
-شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم‌گیری سازمانی
-تعارض و تناقض در سازمان‌ها
-کنترل و ایدئولوژی در سازمان
-تغییر و یادگیری سازمانی