مشخصات کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ماهان اثر دکتر ناصر عسگری شامل:
-خلاصه مباحث آزمونی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی بر اساس جدیدترین سرفصل‌های مصوب آزمون دکتری
-ارائه نکات مهم و آزمونی دکتری نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی به صورت طبقه‌بندی شده
-ارائه نمونه سوالات تألیفی و تست‌های آزمونی دکتری نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
-دارای پاسخنامه‌ی تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ‌ها
سرفصل مباحث کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ماهان:
فصل اول: مفهوم شناسی اداره امور عمومی
فصل دوم: نظریه عامه در اداره امور عمومی
فصل سوم: نظریه های مبنایی اداره امور عمومی
فصل چهارم: موضوعات پنجگانه بحث انگیز در اداره امور عمومی
فصل پنجم: اداره امور عمومی سنتی
فصل ششم: اداره امور عمومی نوین
فصل هفتم: مدیریت دولتی نوین
فصل هشتم: خدمات عمومی نوین
فصل نهم: حکمرانی خوب
آزمون های سال های گذشته با پاسخ تشریحی