به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کتاب نمونه سوالات تهیه شده از قوانین و مقررات عمومی کارشناسی به همراه پاسخ تشریحی منتشر شد.
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون کارشناس رسمی
مباحث کتاب:
– قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
– آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
– آیین نامه اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
– تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
– قانون آیین دادرسی کیفری
– قانون آیین دادرسی مدنی
– پاسخ نامه تشریحی سوالات
– سوالات آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه